Home ไขความเชื่อ.. มีประจำเดือนห้ามฉีดยา หลังมีข่าวสาวฉีดยาแก้ปวด แล้วช็อกดับ ! images-13

images-13

ปวดประจำเดือนอย่าฉีดยา

แนะนำ