Home สาระน่ารู้ นักวิจัยมหิดลเจ๋ง ทำหมันยุงลายสำเร็จได้แล้ว

นักวิจัยมหิดลเจ๋ง ทำหมันยุงลายสำเร็จได้แล้ว

61
นวัตกรรมทำหมันยุงลาย

องค์การอนามัยโลกหนุนขยายผล กทม. อาเซียนสนใจลดไข้เลือดออก รศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ หัวหน้าโครงการทำหมันยุงจากศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมไข้เลือดออกที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์การอนามัยโลก

สำหรับโครงการทำหมันยุงนี้ เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการนำร่องที่ได้แสดงผลการลดลงของยุงลายที่เป็นพาหะโรค ไข้เลือดออก โรคไข้ชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่วิจัย อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อปี 2559 โดยสามารถลดจำนวนยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคในธรรมชาติได้ถึง 97% หลังการปล่อยยุงตัวผู้เป็นเวลา 6 เดือน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ยุงลาย

รศ.ดร.ปัทมาภรณ์กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการใหม่นี้ เป็นการพัฒนายุงลายบ้านสายพันธุ์ที่เป็นหมัน และต้านเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้สำเร็จ โดยวิธีการ ทำหมันยุงมีสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกใช้วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยฉีดเชื้อแบคทีเรียร่วมอาศัยสกุลโวบาเกียสองสายพันธุ์ ซึ่งสกัดจากยุงลายสวนเข้าไปในยุงลายบ้าน เพื่อพัฒนายุงลายบ้านสายพันธุ์ที่สามารถทำให้ยุงในธรรมชาติเป็นหมันได้ ขั้นตอนที่สอง ใช้วิธีการฉายรังสีปริมาณอ่อนเพื่อทำให้ยุงลายบ้านสายพันธุ์ที่พัฒนาใหม่นี้เป็นหมันด้วย ก่อนจะปล่อยเฉพาะยุงตัวผู้ซึ่งกินแต่น้ำหวานออกสู่ธรรมชาติ ยุงลายบ้านตัวผู้ที่ผ่านการทำหมันสองขั้นตอนเหล่านี้ จะไปผสมพันธุ์กับยุงลายบ้านตัวเมียในธรรมชาติทำให้เป็นหมัน และไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อได้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ยุงลาย

“โครงการทำหมันยุงได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจาก ม.มหิดล, กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของ กทม. หาก กทม.ให้การรับรองก็จะเริ่มทำหมันยุงในช่วงต้นปี 63 ในพื้นที่ กทม.ประมาณ 20 จุด ใช้เวลา 12-24 สัปดาห์ที่จะเห็นการลดลงของยุงลายที่เป็นพาหะและการลดลงของโรคไข้เลือดออก” รศ.ดร.ปัทมาภรณ์กล่าวและว่า ส่วนการเผยแพร่งานวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ก็เพื่อให้รับทราบว่าขณะนี้มีนวัตกรรมใหม่ในการควบคุมยุงลายไม่เป็นภัยกับสิ่งแวดล้อม และประเทศในอาเซียนก็แสดงความสนใจรับยุงหรือไข่ยุงจากไทยเพื่อกำจัดยุงลายในประเทศของตนเองต่อไป.

ขอบคุณภาพ : ไทยรัฐ
เรียบเรียง : ไทยมุง Thaimung