Home นักวิจัยพบคนเราอาจเล่นโทรศัพท์กันมากเกินไป จนมีกระดูกงอกเพิ่มบริเวณท้ายทอย people-on-cellphones

people-on-cellphones

เล่นแต่มือถืออันตราย

แนะนำ