Home นักวิจัยพบคนเราอาจเล่นโทรศัพท์กันมากเกินไป จนมีกระดูกงอกเพิ่มบริเวณท้ายทอย เล่นแต่มือถืออันตราย

เล่นแต่มือถืออันตราย

แนะนำ