Home มุงด่วน ปีหน้า “กรมการจัดหางาน” เตรียมส่งคนไทย ไปทำงานต่างประเทศกว่า 100,000 คน

ปีหน้า “กรมการจัดหางาน” เตรียมส่งคนไทย ไปทำงานต่างประเทศกว่า 100,000 คน

58
ส่งคนไทยทำงานต่างประเทศ

เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ด้วยข้อความว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปีหน้า “กรมการจัดหางาน” เตรียมส่งคนไทย ไปทำงานต่างประเทศกว่า 100,000 คน

เผยเป้าหมาย ปี 2563 ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน คาดสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท พร้อมแนะ ช่องทางลงทะเบียนทางเว็บไซต์ TOEA เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า รัฐมนตรีมีนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยในปี 2563 นี้ ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน ในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อนำกลับมาใช้ในประเทศโดยเฉwาะในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และอิสราเอล เป็นต้น

ซึ่งหากประเทศไทยสามารถ ส่งแรงงานไทยได้ตามจำนวน จะมีรายได้ เข้าประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 140,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในภาพรวมช่วง 10 เดือu ปี 2562 (มกราคม – ตุลาคม 2562) ที่ผ่านมา จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้ว 97,597 คน โดยจัดส่งไปทำงานไต้หวันมากที่สุด 27,226 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

“ ขอให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมี 5 วิธี ได้แก่

1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง

2.กรมการจัดหางานจัดส่ง(รัฐจัดส่ง)

3.นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ

4.นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ

5.คนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ กรมการจัดหางาน ยังมี บริการลงทะเบียนหางาน แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง หรือ แจ้งการเดินทางกลับเข้าไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ http://toea.doe.go.th

ซึ่ง สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ และใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน “ นายสุชาติฯ กล่าวในตอนท้าย

ขอบคุณข้อมูล : กรมการจัดหางาน
เรียบเรียง : ไทยมุง Thaimung