Home เพิ่งรู้ว่าทานได้ ปาล์มหางกระรอกข้างในเนื้อสีขาว นำมาเชื่อมหรือลอยแก้วอร่อยมาก ปาล์มหางกระรอก

ปาล์มหางกระรอก

แนะนำ