Home มุงความเชื่อ วิธีไหว้บูชา “เสด็จพ่อ ร.๕” ทำให้ถูกต้องเป็นประจำ เกิดผลดีกับชีวิต สุขสมหวังดั่งใจ

วิธีไหว้บูชา “เสด็จพ่อ ร.๕” ทำให้ถูกต้องเป็นประจำ เกิดผลดีกับชีวิต สุขสมหวังดั่งใจ

419
บูชาเสด็จพ่อ

เป็นอีกหนึ่งบทความที่เป็นความเคารพศรัทธาของประชาชนชาวไทยอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับ เสด็จพ่อ ร.5 ที่มีความเชื่อกันมาว่า ถ้าหากบูชาท่านอย่างถูกวิธีเป็นประจำ จะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็สมใจปรารถนา มีเงินทองใช้ไม่ ข า ด ขออะไรก็สมหวัง

ดังนั้น เราจึงมีคำแนะนำดีๆ สำหรับ วิธีบูชาพร้อมบทสวด “เสด็จพ่อ ร.5” ทำให้ถูกต้องเป็นประจำ เกิดผลดีกับชีวิต สุขสมหวังดั่งใจ ที่จะช่วยเป็นแนวทางให้แก่คุณมาฝากค่ะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ iร 5"

วิธีการบูชาเสด็จพ่อ ร.5

สำหรับผู้ที่ทำการบูชาครั้งแรกจุดธูป 16 ดอก ครั้งต่อไปจุดธูป 9 ดอก พร้อมว่าคาถาดังต่อไปนี้

พระคาถาบูชาดวงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ กล่าว 3 ครั้ง

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง

อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะนาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง”

พระคาถาอธิษฐานขอพร ห้ามบนบาน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานังจงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง

จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินังความรัก ความยินดี ความเมตตาจงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

“ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 5 จบ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง… อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะ นาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 3 จบ

พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่ง ๆ ขึ้น”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ iร 5"

สำหรับเครื่องสักการะที่ควรนำมาถวายคือ ดอกกุหลายสีชมพู, สุรา ไวน์ บรั่นดี บุหรี่ หมากพลู และบายศรี เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล : dharmath