Home มุงความเชื่อ พิธีขอขมากรรม อโหสิกรรม ทำแท้ง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

พิธีขอขมากรรม อโหสิกรรม ทำแท้ง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

628
ทำแท้ง
#มหาบุญครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต
#แชร์1ครั้งช่วยหนึ่งดวงวิณญาณให้ไปเกิด
#วิธีขอขมากรรมจากการทำแท้งชีวิตจะได้ดีขึ้น
#ขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่เคยเสียบุตรก่อนกำหนดคลอด (แท้ง) ณ วัดเอี่ยมสำอางค์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนา หรือ เคยมีส่วนร่วม เช่น ส่งเสริม สนับสนุน ให้เงินทอง หรือชักนำเพื่อนไปทำแท้ง อันเป็นเหตุให้ ดวงวิญญาณของทารกต้องดับสูญ ร่วมพิธีขอขมากรรม อโหสิกรรม และบำเพ็ญส่วนกุศลอุทิศให้แก่เด็กเร่ร่อนทั่วราชอาณาจักร เจ้ากรรมนายเวร บรรพชนที่ล่วงลับไป จะได้ไม่มีเวรกรรมกับพ่อแม่และครอบครัว

#กำหนดการรอบสอง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

– ประกอบพิธีบวงสรวง
– สวดพระอภิธรรม
– ถวายภัตตาหาร
– แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
– สวดมาติกาบังสุกุล
– พิธีถวายสังฆทาน อุทิศ
– ประชุมเพลิง

#ร่วมบุญได้ที่: ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี: 150-2-64637-7
ชื่อบัญชี: พระมหาสมพร บุญประเสริฐ

#ติดต่อสอบถาม: 091-3314399

เจริญพร อนุโมทนาสาธุๆๆ

📍ท่านที่จะเดินทางมาร่วมพิธีด้วยตัวเอง ท่านไม่ต้อง
เตรียมอะไรมาทางวัดจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว มาที่วัดได้เลย ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 มีรอบรอบ เช้าเริ่ม 09.00 น. – 11. 00 น. บ่าย 13. 00 น. -15. 00 น.

📍ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมบุญได้ สามารถโอนปัจจัย ร่วมทำบุญได้ และให้ท่านเขียนชื่อจริง นามสกุลจริงของท่าน และให้ตั้งชื่อลูกของท่าน
1. กรณี ที่เราไม่ทราบเพศ ให้เราตั้งชื่อให้เขาทั้งสองเพศ ญ และ ชาย
2. กรณี เราทราบเพศ ให้ตั้งตามเพศเลย
3. ท่านที่ไม่เคยแท้งแต่เคยมีส่วนร่วม รู้เห็นเป็นใจ ชี้แนะ แนวทาง ให้คำปรึกษา ให้เขียนว่า อุทิศให้ เด็กที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร แห่งข้าพเจ้า.
***ทางวัดจะนำมาเขียนลงในใบอธิษฐานขอมากรรมต่อไป

🌟#ทางวัดจะจัดเตรียมชุดสังฆทาน กับเครื่องเส้นไหว้
1 ชุดต่อ 1 ดวงวิญญาณ ร่วมบูชาชุดละ 299 บาท

#ท่านที่ต้องการร่วมทำบุญ สามารถโอนเงินมาได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 150-2-64637-7 ชื่อบัญชี พระมหาสมพร บุญประเสริฐ สาขา หล่มสัก

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 091-3314399

ข้าพเจ้า………………………นามสกุล……………………

ขออุทิศบุญนี้แด่…………………………………………
(ให้สมมุติชื่อและเพศเด็กตามความรู้สึกของพ่อ แม่)

ทั้งนี้ขอร่วมอนุโมทนาบุญ เป็น(สังฆทาน หรือปัจจัย)……………………บาท

ข้าพเจ้าและบิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์ และผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลายแห่งข้าพเจ้า ขอขมากรรม ขออโหสิกรรมแก่ดวงวิญญาณลูกชาย ลูกหญิงของข้าพเจ้า ที่เกิดขึ้นในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติ

ขออธิษฐานส่งดวงวิญญาณ ของลูกชาย ลูกหญิงที่ได้จากไปสู่ปรโลก โดยพ่อแม่ตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี หรือไม่พร้อมที่จะให้เจ้าเกิด หรือทำให้เกิดเหตุแห่งการแท้ง เหตุบางประการที่ลูกรักจะมาจุติสู่ครรภ์แม่ แต่ต้องจากไปทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี แต่บัดนี้แม่ได้สำนึก นึกรู้ขอให้ดวงวิญญาณของลูกชาย ลูกหญิงอย่าได้ผูกอาฆาต พยาบาท เพราะทำให้เกิดปัญหาวุ่นวาย เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เพราะความอาฆาต พยาบาทนั้น พระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญ ผู้ใดที่มีความอาฆาตพยาบาท จะไม่มีชาติ ไม่มีภพ ไม่มีภูมิ เกิดไม่ได้จะต้องวนเวียนทนทุกข์ทรมาน มิได้เกิดผลดีเลยจากการจองเวร จองกรรม

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ขอให้ลูกชาย ลูกหญิงแห่งข้าพเจ้า แห่งญาติข้าพเจ้าทั้งหลาย จงสำนึก นึกรู้ในดวงจิต ดวงญาณ หากไม่เต็มใจฟัง ก็ขอให้คำประกาศนี้ จงเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกโดยอัตโนมัติ บัดนี้พ่อ แม่และญาติทั้งหลายได้รับรู้และสำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ขอให้ลูกชาย ลูกหญิงจงรับรู้ และไปจุติในภพ ในภูมิที่ดี ให้เจ้าจงอโหสิกรรมในสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าได้อาฆาต ฝังจิต ฝังใจ ให้หมดเวร หมดกรรมกับพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ และญาติทั้งหลายของพ่อ แม่ ตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสิ่งที่เกิดขึ้น เจ้าจงอย่าก่อกรรม ขอให้ละ ให้เลิกเสีย ข้าพเจ้าผู้เป็นพ่อ แม่ ตลอดถึงบรรดาญาติทั้งหลาย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้พวกเธอ จงได้รับบุญในการที่พ่อแม่ และญาติทั้งหลายได้กระทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอให้พวกเธอจงไปสู่สัมปรายภพสู่สุคติ ไปจุติเป็นมนุษย์มีอวัยวะครบถ้วน ๓๒ มีความสุข ความเจริญ มีปัญญาเป็นเลิศประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

ดั้งนั้นที่พ่อ แม่และญาติทั้งหลาย ได้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในครั้งนี้ เมื่อได้นำชื่อของลูกชาย ลูกหญิงที่จารึกไว้ นำไปเผาขอให้สิ่งนี้เกิดความดับ แล้วจุติ เกิดการอุบัติ ให้ดวงวิญญาณเจ้าเป็นดวงวิญญาณที่ประเสริฐ ไปเกิดด้วยแรงบุญ ณ บันนี้ด้วยเทอญ.